ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "ICT Awareness Day 2018"

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกที่นี่เพื่อดูกำหนดการ

ขออภัยค่ะ ขณะนี้ปิดรับลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์แล้ว
หากท่านมีความประสงค์จะลงทะเบียนเข้างาน สามารถลงทะเบียนที่บริเวณงานได้ค่ะ
รายละเอียดติดต่อเพิ่มเติม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Center)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

โทรศัพท์ 02-507-7282, 02-507-7294